Welkom
 bij Rugby Club Haarlemmermeer Hawks

VertrouwensContactPersoon

 RC Haarlemmermeer Hawks wil een sportvereniging zijn waar leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. De vertrouwenscontactpersoon heeft een taak bij het instandhouden of zelfs verbeteren van de omgangsvormen welke bijdragen aan het gevoel van veiligheid en vertrouwdheid voor de individuele leden. Zij draagt zorg voor de eerste opvang van betrokkenen (slachtoffers, ouders van minderjarige slachtoffers, beschuldigde, bestuur en eventueel de bond) bij een incident binnen de vereniging. 

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk van het bestuur en valt rechtstreeks onder de bestuursverantwoordelijke voor veilig sportklimaat. Alle informatie gedeeld is vertrouwelijk tenzij de melder akkoord geeft om gegevens te delen met derden. In geval van overschrijden van wettelijke grenzen zal in overleg contact gezocht worden met de relevante autoriteiten.

Onze VertrouwensContactPersoon is Geordy Bouwhuis vertrouwenscontactpersoon@rchawks.nl