Welkom
 bij Rugby Club Haarlemmermeer Hawks

Gedragscode

Bij Rugby Club Haarlemmermeer Hawks zijn de normen en waarden erg belangrijk. Rugbyen doe je omdat je het leuk vindt, maar met elkaar moeten we zorgen dat het leuk blijft. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de andere spelers in je team en zelfs ook voor de tegenstanders. Je helpt elkaar in het veld en hebt respect voor de scheidsrechter. Ook van de coaches en begeleiding wordt verwacht dat ze zich netjes gedragen langs het veld.
RC Haarlemmermeer Hawks draagt actief bij aan de bewustwording van de normen en waarden bij spelers, coaches, trainers, supporters, ouders en verzorgers. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels die door bestuur en commissies actief worden gehanteerd. Vooral de coaches, trainers, ouders en verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Ook hebben de senioren (Heren en Dames) spelers binnen de rugbyclub een duidelijke voorbeeldfunctie.
De gedragregels zijn vastgelegd in het “Huishoudelijk reglement” die wij op de club toepassen.

Op het Veld
- We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
- We gedragen ons sportief, ook als anderen dat niet zijn.
- We hebben respect voor de scheidsrechter, ook als deze een fout maakt.
- De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan, “Be humble in victory and gracious in defeat”.
- Rugby is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
- Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de spelers.

Langs het veld
- op en rondom de velden is glas- en aardewerk niet toegestaan
- Velden zijn geen oversteekplaats. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
- Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd, indien deze niet aanwezig zijn, minimaal 1,5 meter uit de zijlijn om de linesman de ruimte te geven.
- Honden zijn niet toegestaan langs het veld.

Op en rond het sportcomplex
- Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. 
- Breng glas- en aardewerk na gebruik terug naar de bar. Op het terras is glas- en aardewerk niet toegestaan.
- Je stelt je behulpzaam op als het barpersoneel daarom vraagt.
- Rugbyschoenen zijn niet toegestaan in het clubhuis.
- Honden dienen aangelijnd te zijn.
- Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken en op de fietsenstalling geplaatst.
- Auto’s worden geparkeerd op een van de daarvoor bedoelde parkeerterreinen.
- De toegangswegen naar de velden dienen in het belang van de veiligheid vrijgehouden te worden voor hulpdiensten.
- Matig je snelheid op de weg naar en in de nabijheid van het sportcomplex.
- Meldt eventuele beschadigingen of gevaarlijke situaties bij de dienstdoende beheerder of één van de bestuursleden.
- Als je gasten meeneemt naar het terrein ben je verantwoordelijk voor hun gedrag en activiteiten.

Binnen RC Hawks is Geordy Bouwhuis actief als Vertrouwenscontactpersoon. Meer over zijn rol en zijn contactgegevens vind je op de VCP pagina.